EriGo OrganisatiePartner

Actief voor de (op)bouw

 
 


“Is de crisis een zegen voor de bouw ?”


De huidige economische crisis brengt veel persoonlijk leed met zich mee. Het aantal bedrijven dat failliet gaat, stijgt wekelijks en verbetering van de economie is nog niet in zicht. De bouw ijlt na ten opzichte van de economie. Dat houdt in, dat met het aantrekken van de economie, de opdrachten voor de bouw nog een tijd zullen uitblijven.


Wanneer de bouw weer aantrekt, blijft dan de bouwcultuur een vechtcultuur ?.  EriGo OrganisatiePartner is van mening dat er een einde aan de vechtcultuur moet komen. Wij willen streven naar een samenwerkingscultuur, waarbij alle betrokken partijen in het bouwproces gebruik maken van elkaars kennis en kunde.

Dit leidt tot kwaliteitsverbetering, klantgerichter werken en verlaging van de kostprijs. Bovendien verminderen hierdoor ook de faalkosten.


EriGo OrganisatiePartner biedt u de tools om die samenwerkingscultuur te bewerkstelligen: door middel van Ketensamenwerking, Lean,

Systems Engineering en BIM.
Voelt u zich als Don Quichot ?Het Nieuwe Bouwen

EriGo OrganisatiePartner

Fonteinkruid 9   

8445RT Heerenveen


T 0513 843040

M 06 24755775
E info@erigo.nl

I www.erigo.nl


Bank 351423982

kvk 01098048